Live
75HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime2dudutsai2dudutsai373Trilok6Trilok0dudutsai2dudutsai371Spiff (X)5Spiff (X)1Trilok6Trilok368UMA | Brohad12UMA | Brohad1Trilok6Trilok366Trilok6Trilok2UMA | Electric Flux9UMA | Electric Flux065CC | Seabass7CC | Seabass1UMA | Brohad12UMA | Brohad255UMA | Electric Flux9UMA | Electric Flux2RespectWomen6916RespectWomen69056UMA | Brohad12UMA | Brohad2Birdbath14Birdbath048RespectWomen6916RespectWomen692Stus15Stus147UMA | Electric Flux9UMA | Electric Flux2Ocarinist Drew23Ocarinist Drew149Panzy20Panzy0Birdbath14Birdbath250UMA | Brohad12UMA | Brohad2Blu22Blu037Ferox26Ferox0Ocarinist Drew23Ocarinist Drew231Birdbath14Birdbath2Toxic30Toxic038Awe27Awe0Blu22Blu229Ocarinist Drew23Ocarinist Drew2Lone Toke29Lone Toke130Blu22Blu2Jofro32Jofro076EGtv | Crush1EGtv | Crush3dudutsai2dudutsai074EGtv | Crush1EGtv | Crush3HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime170dudutsai2dudutsai1HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime369EGtv | Crush1EGtv | Crush3Spiff (X)5Spiff (X)062HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime2Trilok6Trilok061dudutsai2dudutsai2CC | Seabass7CC | Seabass060UMA | Hayrow (X)4UMA | Hayrow (X)1Spiff (X)5Spiff (X)259EGtv | Crush1EGtv | Crush2Art8Art046Trilok6Trilok2IOA (X)11IOA (X)045HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime2Lean Goy19Lean Goy044CC | Seabass7CC | Seabass2IDKIDC10IDKIDC143dudutsai2dudutsai2PPH18PPH042Spiff (X)5Spiff (X)2UMA | Brohad12UMA | Brohad141UMA | Hayrow (X)4UMA | Hayrow (X)2Panzy20Panzy039Art8Art2UMA | Electric Flux9UMA | Electric Flux040EGtv | Crush1EGtv | Crush2RespectWomen6916RespectWomen69016IOA (X)11IOA (X)2Blu22Blu023Trilok6Trilok2Awe27Awe015Birdbath14Birdbath0Lean Goy19Lean Goy222HU.MIT | Rime3HU.MIT | Rime2Toxic30Toxic014IDKIDC10IDKIDC2Ocarinist Drew23Ocarinist Drew121CC | Seabass7CC | Seabass2Ferox26Ferox013Stus15Stus1PPH18PPH220dudutsai2dudutsai2Ratchet34Ratchet012UMA | Brohad12UMA | Brohad2Kota (X)21Kota (X)119Spiff (X)5Spiff (X)2Guapo28Guapo01122K1322K1Panzy20Panzy218UMA | Hayrow (X)4UMA | Hayrow (X)2FFDP36FFDP010UMA | Electric Flux9UMA | Electric Flux2ZSS God (X)24ZSS God (X)09Art8Art2Igloo25Igloo18RespectWomen6916RespectWomen692Tripper17Tripper017EGtv | Crush1EGtv | Crush2Baeopsy33Baeopsy07Awe27Awe2Lil Corn38Lil Corn06Toxic30Toxic2Chis (X)35Chis (X)15Ferox26Ferox2John R.39John R.04Bard Marthchand31Bard Marthchand0Ratchet34Ratchet23Guapo28Guapo2XBBY37XBBY02Lone Toke29Lone Toke1FFDP36FFDP21Jofro32Jofro1Baeopsy33Baeopsy2Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8Losers Round 9
HU.MIT | Rime
dudutsai
Trilok
dudutsai
dudutsai
UMA | Hayrow (X)
Spiff (X)
Trilok
Art
UMA | Hayrow (X)
UMA | Brohad
Trilok
UMA | Hayrow (X)
IDKIDC
Art
IOA (X)
Trilok
UMA | Electric Flux
CC | Seabass
UMA | Brohad
IDKIDC
Tripper
IOA (X)
22K
UMA | Electric Flux
RespectWomen69
UMA | Brohad
Birdbath
PPH
Tripper
IDKIDC
Igloo
Lean Goy
22K
IOA (X)
Kota (X)
RespectWomen69
Stus
UMA | Electric Flux
Ocarinist Drew
Panzy
Birdbath
UMA | Brohad
Blu
Baeopsy
Tripper
Igloo
ZSS God (X)
FFDP
22K
Guapo
Kota (X)
Ratchet
Stus
Ferox
Ocarinist Drew
Birdbath
Toxic
Awe
Blu
Tripper
Lil Corn
ZSS God (X)
Chis (X)
22K
John R.
Kota (X)
Bard Marthchand
Stus
XBBY
Ocarinist Drew
Lone Toke
Blu
Jofro
EGtv | Crush
dudutsai
EGtv | Crush
HU.MIT | Rime
dudutsai
HU.MIT | Rime
EGtv | Crush
Spiff (X)
HU.MIT | Rime
Trilok
dudutsai
CC | Seabass
UMA | Hayrow (X)
Spiff (X)
EGtv | Crush
Art
Trilok
IOA (X)
HU.MIT | Rime
Lean Goy
CC | Seabass
IDKIDC
dudutsai
PPH
Spiff (X)
UMA | Brohad
UMA | Hayrow (X)
Panzy
Art
UMA | Electric Flux
EGtv | Crush
RespectWomen69
IOA (X)
Blu
Trilok
Awe
Birdbath
Lean Goy
HU.MIT | Rime
Toxic
IDKIDC
Ocarinist Drew
CC | Seabass
Ferox
Stus
PPH
dudutsai
Ratchet
UMA | Brohad
Kota (X)
Spiff (X)
Guapo
22K
Panzy
UMA | Hayrow (X)
FFDP
UMA | Electric Flux
ZSS God (X)
Art
Igloo
RespectWomen69
Tripper
EGtv | Crush
Baeopsy
Awe
Lil Corn
Toxic
Chis (X)
Ferox
John R.
Bard Marthchand
Ratchet
Guapo
XBBY
Lone Toke
FFDP
Jofro
Baeopsy